wz

II. světová válka - začátek bojů v Evropě

 1                
               
   2              
   3              
               
               
4          5         
               
          6       
     7            
   8              
 9                
               
10           11        
               
    12             
               
    13