wz

Present continuos

Doplňte chybějící.

Vložte odpovědi do mezer. Až vložíte všechny odpovědi, stiskněte tlačítko "Zkontrolovat".
1) She (go) home.
2) Tina and Luke (write) letter.
3) We (travel/travelling - cestovat) .
4) My brother is DJ. He (work) at night.
5) We (study/studying) English, because I can speak with many people.
6) I (do) karate.
7) They (drive/driving-řídit auto) a car.
8) What (you do) doing?
9) It (rain) is .
10) I (dance) .